Ngành Hóa sinh dược - Hệ Thạc sĩ - Nghiên cứu và phát triển thuốc sinh học

  1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học:                              Nghiên cứu và phát triển thuốc sinh học

                                          (Biopharmaceutical products: Research and Development)

Tên học phần:                               Nghiên cứu và phát triển thuốc sinh học

                                          (Biopharmaceutical products: Research and Development)

Mã học phần:                              

Bộ môn giảng dạy chính:              Hóa sinh      

Bộ môn phối hợp:                        Không

Đào tạo trình độ:                          Thạc sĩ

Ngành học:                                  Hóa sinh Dược

Loại học phần:                             Tự chọn

Số tín chỉ:                                    02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

30

8

22

0

0

Các học phần tiên quyết: Không             

  1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần « Nghiên cứu và phát triển thuốc sinh học » là học phần tự chọn của khối kiến thức ngành của chương trình đào tạo thạc sĩ Dược học ngành Hóa sinh dược. Học phần này cung cấp cho học viên cái nhìn tổng quát về quá trình nghiên cứu và phát triển của các loại thuốc sinh học như protein tái tổ hợp, tế bào, gen, các dẫn xuất từ máu và huyết tương. Từ đó, học viên sẽ tự lựa chọn 1 loại thuốc sinh học để nghiên cứu sâu hơn, tìm các ví dụ minh họa và báo cáo bằng tiểu luận. Nhờ vậy, học viên sẽ được trang bị những kỹ năng tìm kiếm, chọn lọc, sắp xếp và phân tích các thông tin liên quan đến thuốc sinh học trên các cơ sở dữ liệu chuyên ngành cũng như kỹ năng làm việc nhóm và báo cáo kết quả nghiên cứu.


15-12-2022

93 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL