Ngành Hóa sinh dược - Hệ Tiến sĩ - Hóa sinh bệnh ung thư

  1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học:                        Hóa sinh bệnh ung thư

                                              (Biochemistry of Cancer)

Tên học phần:                       Hóa sinh bệnh ung thư

                                              (Biochemistry of Cancer)

Mã số học phần:                   TSHSD25

Bộ môn giảng dạy chính:    Hóa sinh                   

Bộ môn phối hợp:                 Không

Đào tạo trình độ:                  Tiến sĩ

Ngành học:                            Hóa sinh dược                      

Loại học phần:                      Tự chọn

Số tín chỉ:                              02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

30

20

10

0

0

Các học phần tiên quyết: Không               

  1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần này giới thiệu và phân tích những kiến thức chuyên sâu về sự hình thành, phát triển, cơ sở hóa sinh tế bào và phân tử của bệnh ung thư. Trên cơ sở đó, đưa ra các chiến lược chẩn đoán phân tử và điều trị cho căn bệnh này. Sau khi học xong học phần này, người học có cơ sở lý thuyết để nghiên cứu phát triển thuốc mới và giải thích cơ chế hóa sinh các liệu pháp điều trị và chẩn đoán bệnh ung thư.


15-12-2022

60 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL