Ngành Hóa sinh dược - Hệ Thạc sĩ - Thuốc tác dụng trên enzym, receptor và hệ miễn dịch

  1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học:                        Thuốc tác dụng trên enzym, receptor và hệ miễn dịch

                                                (Enzyme, receptor and immune system targeted drugs)

Tên học phần:                       Thuốc tác dụng trên enzym, receptor và hệ miễn dịch

                                                (Enzyme, receptor and immune system targeted drugs)

Mã học phần:                        HS206

Bộ môn giảng dạy chính:    Hóa sinh                   

Bộ môn phối hợp:                 Không

Đào tạo trình độ:                  Thạc sĩ

Ngành học:                            Hóa sinh dược

Loại học phần (bắt buộc/ tự chọn): Tự chọn

Số tín chỉ:                                          02  

Tổng số tiết học:                               ......

Tổng Số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

30

30

0

0

0

Các học phần tiên quyết:                 Không

  1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần Thuốc tác dụng trên enzym, receptor và hệ miễn dịch là học phần tự chọn của khối Kiến thức ngành. Học phần này cung cấp cho học viên những kiến thức về cơ chế phân tử của các thuốc tác dụng trên enzym, receptor, hệ miễn dịch. Từ đó, giải thích được mối liên hệ giữa cơ chế tác dụng với việc sử dụng các thuốc trên trong điều trị. Các kiến thức này có thể áp dụng trong nghiên cứu phát triển thuốc và hướng dẫn Sử dụng thuốc trên lâm sàng.


15-12-2022

38 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL