Ngành Hóa sinh dược - Hệ Tiến sĩ - Hóa sinh bệnh Xơ vữa động mạch

  1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học:                                    Hóa sinh bệnh Xơ vữa động mạch

                                                          (Biochemistry of Atherosclerosis)

Tên học phần:                                   Hóa sinh bệnh Xơ vữa động mạch

                                                          (Biochemistry of Atherosclerosis)

Mã học phần:                                    TSHSD24

Bộ môn giảng dạy chính:                Hóa sinh                   

Bộ môn phối hợp:                             Không

Đào tạo trình độ:                              Tiến sĩ

Ngành học:                                        Hóa sinh dược

Loại học phần (bắt buộc/ tự chọn): Tự chọn

Số tín chỉ:                                          02  

Tổng số tiết học:                               30

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

30

20

0

0

10

Các học phần tiên quyết:                 Không

  1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần Hóa sinh bệnh xơ vữa động mạch là hoc phần tự chọn của chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Hóa sinh dược. Học phần này cung cấp cho học viên kiến thức về cơ chế hóa sinh của bệnh xơ vữa động mạch.  Thông qua các bài seminar, học phần cung cấp cho người học khả năng phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến bệnh xơ vữa động mạch, giải thích cơ chế hóa sinh các phương pháp điều trị và chẩn đoán, từ đó giúp người học đảm nhiệm các vị trí như lãnh đạo công tác dược lâm sàng bệnh viện, lãnh đạo khoa xét nghiệm của bệnh viện hay lãnh đạo phòng nghiên cứu và phát triển trong doanh nghiệp dược.


15-12-2022

43 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL