Lý lịch khoa học GV Bộ môn Hóa sinh

Lý lịch khoa học các GV Bộ môn xem tại file đính kèm:

Tệp đính kèm:

LLKH-Nguyễn Thị Lập.pdf
LLKH-Đào Thị Mai Anh.pdf
LLKH-Nguyễn Xuân Bắc.pdf
LLKH-Mai Văn Hiên.pdf
LLKH-Phùng Thanh Hương-2023.pdf


06-12-2022

48 5 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL