Ngành Hóa sinh dược - Hệ Tiến sĩ - Liệu pháp gen

  1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học:                                    Liệu pháp gen

                                                        (Gene Therapy)

Tên học phần:                                   Liệu pháp gen

                                                        (Gene Therapy)

Mã học phần:                                    TSHSD23

Bộ môn giảng dạy chính:                Hóa sinh       

Bộ môn phối hợp:                             Không

Đào tạo trình độ:                              Tiến sĩ

Ngành học:                                        Hóa sinh dược          

Loại học phần:                                  Tự chọn

Số tín chỉ:                                          02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

30

20

10

0

0

Các học phần tiên quyết: Không               

  1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần này cung cấp các kiến thức tổng quan về liệu pháp gen như các khó khăn trong chuyển gen, đường dùng, biểu hiện và đáp ứng, phân loại gen điều trị. Đăc biệt, các cơ sở hóa sinh, nguyên lý của các phương pháp chuyển gen trong điều trị bệnh cũng được tìm hiểu. Từ đó học viên có thể phân tích, đánh giá được ưu/nhược điểm, triển vọng của các phương pháp liệu pháp gen trong điều trị một số bệnh. Qua đó, học viên có thể hiểu những khó khăn, các vấn đề về đạo đức và xã hội của gen trị liệu ứng dụng trong Y-dược hiện nay, từ đó giúp học viên tìm hiểu quy trình nghiên cứu thử nghiệm liệu pháp gen.


15-12-2022

138 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL