Ngành Hóa sinh dược - Hệ Thạc sĩ - Nghiên cứu tác dụng của thuốc trên các đích phân tử

  1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên học phần: Nghiên cứu tác dụng của thuốc trên các đích phân tử (Drug bioassays on molecular targets)

Mã học phần:                                   

Bộ môn giảng dạy chính: Hóa sinh       

Bộ môn phối hợp: Không

Đào tạo trình độ: Thạc sĩ

Ngành học: Hóa sinh Dược

Loại học phần: Tự chọn

Số tín chỉ: 02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

30

8

22

0

0

Các học phần tiên quyết: Không               

  1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Chuyên đề này cung cấp cho học viên cái nhìn tổng quát về các loại đích phân tử, các phương pháp nghiên cứu tác dụng của thuốc trên đích phân tử. Từ đó, học viên sẽ tự lựa chọn 1 loại đích phân tử để nghiên cứu sâu hơn, tìm các ví dụ minh họa và báo cáo bằng tiểu luận và trình bày miệng bằng tiếng Anh. Nhờ vậy, học viên sẽ tự trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc nghiên cứu Hóa sinh dược trong thời gian học và sau khi tốt nghiệp.


15-12-2022

41 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL