Ngành Hóa sinh dược - Hệ Thạc sĩ - Hóa sinh dinh dưỡng lâm sàng

  1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học:                        Hóa sinh dinh dưỡng lâm sàng

                                               (Nutritional biochemistry in clinical pratices)

Tên học phần:                       Hóa sinh dinh dưỡng lâm sàng

                                                (Nutritional biochemistry in clinical pratices)

Mã số học phần:                   HS202

Bộ môn giảng dạy chính:    Hóa sinh                   

Bộ môn phối hợp:                 Không

Đào tạo trình độ:                  Thạc sĩ

Ngành học:                            Hóa sinh dược

Loại học phần:                      Tự chọn

Số tín chỉ:                              02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

30

30

0

0

0

Các học phần tiên quyết: Không               

  1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần hóa sinh dinh dưỡng lâm sàng là học phần tự chọn của khối kiến thức ngành của chương trình đào tạo thạc sĩ Dược học ngành Hóa sinh dược. Học phần này giới thiệu và phân tích những kiến thức chuyên sâu liên quan đến chuyển hóa biến đổi các chất dinh dưỡng, các nguyên lý về dinh dưỡng trong một số bệnh lý lâm sàng, về ảnh hưởng của dinh dưỡng đến sức khỏe và di truyền.

Thông qua các nội dung chuyên đề, các bài tiểu luận, học phần cung cấp cho người học những kỹ năng có thể sử dụng và tư vấn sử dụng chế độ dinh dưỡng trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong một số bệnh lý lâm sàng thường gặp để đảm bảo an toàn, hợp lý, kinh tế và có lợi cho sức khỏe.

Những kiến thức này là cơ sở để người học phân tích các thông tin liên quan đến chuyển hóa dinh dưỡng và tương tác dinh dưỡng với thuốc điều trị trên những nhóm bệnh cụ thể hoặc các tài liệu chuyên ngành cũng như thông tin về các sản phẩm dinh dưỡng để từ đó có thể đảm nhiệm các vị trí công tác trong các cơ quan quản lý, cơ sở điều trị, sản xuất, kinh doanh, kiểm tra giám sát chất lượng dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng hay tự tạo lập doanh nghiệp và tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng về lĩnh vực sản xuất thực phẩm sức khỏe, công nghệ sinh học. Người học cũng có thể đảm nhiệm vị trí quản lý, chuyên viên, chuyên gia trong lĩnh vực sử dụng thuốc y học cổ truyền, y học hiện đại, thực phẩm thuốc và sản xuất các loại thuốc thực phẩm, dược phẩm phục vụ điều trị lâm sàng cũng như trên cộng đồng.


15-12-2022

48 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL