Ngành Hóa sinh dược - Hệ Thạc sĩ - Cơ sở hóa sinh trong kiểm nghiệm thuốc sinh học

  1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học:                              Cơ sở hóa sinh trong kiểm nghiệm thuốc sinh học 

                         (Biochemical principles in quality control of biological products)

Tên học phần:                           Cơ sở hóa sinh trong kiểm nghiệm thuốc sinh học

                         (Biochemical principles in quality control of biological products)

Mã học phần:                                    HS203

Bộ môn giảng dạy chính:                Hóa sinh       

Bộ môn phối hợp:                             Không

Đào tạo trình độ:                              Thạc sĩ

Ngành học:                                        Hóa sinh dược          

Loại học phần:                                  Tự chọn

Số tín chỉ:                                          02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

30

30

0

0

0

Các học phần tiên quyết: Không               

  1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần « Cơ sở hóa sinh trong kiểm nghiệm thuốc sinh học» là học phần tự chọn thuộc khối Kiến thức ngành của chương trình đào tạo thạc sĩ Dược học ngành Hóa sinh dược. Học phần này giới thiệu và phân tích cho học viên những kiến thức liên quan đến khái niệm, phân loại, vai trò, nguyên lý và cơ sở hóa sinh của quá trình sinh tổng hợp và sản xuất thuốc sinh học. Từ đó, đưa ra được các ứng dụng trong phát triển và xây dựng các phương pháp kiểm nghiệm thuốc sinh học. Dựa trên cơ sở kiến thức về hóa sinh giúp phân tích và áp dụng được các phương pháp kiểm nghiệm thuốc sinh học thường gặp trong ngành dược.


15-12-2022

14 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL