Ngành Hóa sinh dược - Hệ Thạc sĩ - Các kỹ thuật cơ bản của sinh học phân tử

  1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học:                                    Các kỹ thuật cơ bản của sinh học phân tử

                                                         (Basic techniques of Molecular Biology)

Tên học phần:                                   Các kỹ thuật cơ bản của sinh học phân tử

                                                         (Basic techniques of Molecular Biology)

Mã học phần:                                    HS102                                                           

Bộ môn giảng dạy chính:                Hóa sinh       

Bộ môn phối hợp:                             Không

Đào tạo trình độ:                              Thạc sĩ

Ngành học:                                        Hóa sinh dược

Loại học phần:                                  Tự chọn

Số tín chỉ:                                          02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

30

22

0

8

0

Các học phần tiên quyết: Không               

  1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần « Các kỹ thuật cơ bản của sinh học phân tử » là học phần bắt buộc thuộc khối Kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo thạc sĩ Dược học, ngành Hóa sinh dược. Học phần này giới thiệu và giải thích nguyên lý của các kỹ thuật sinh học phân tử hiện đang sử dụng để nghiên cứu và thực hành trong lĩnh vực Y -Dược như chiết tách và bảo quản các loại acid nucleic, điện di, PCR, các kỹ thuật lai acid nucleic và protein (Southern Blotting, Northern Botting, Western Blotting), ELISA, công nghệ ADN tái tổ hợp và microarray. Thêm vào đó, học phần cũng bước đầu giới thiệu với người học những khái niệm cơ bản về Tin sinh học, một lĩnh vực mới mẻ và có nhiều triển vọng ứng dụng trong nghiên cứu Y-Dược. Bên cạnh nội dung lý thuyết, nội dung thực hành của học phần giúp người học có thể rèn luyện kỹ năng triển khai các kỹ thuật cơ bản nêu trên để có thể sử dụng thành thạo chúng cho các mục đích công việc chuyên môn của mình.  Thông qua các bài tiểu luận, học phần cung cấp cho người học những kỹ năng phân tích các thông tin liên quan đến các kỹ thuật cơ bản của sinh học phân tử trên các tài liệu chuyên ngành để từ đó có thể đảm nhiệm các vị trí công tác trong các cơ quan quản lý, cơ sở điều trị, sản xuất, kinh doanh, kiểm tra giám sát chất lượng dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng có bản chất sinh học hay tự tạo lập doanh nghiệp và tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng về lĩnh vực công nghệ sinh học hoặc đảm nhiệm vị trí cán bộ quản lý, giảng viên, chuyên viên, chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ sinh học dược.


15-12-2022

43 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL