Khoa Dược liệu - Dược học cổ truyền tổng kết năm học 2022-2023

Ngày 06 tháng 7 năm 2023, tại phòng Hội thảo, Trường Đại học Dược Hà Nội, Khoa Dược liệu – Dược học cổ truyền đã tiến hành tổng kết năm học 2022-2023.

Nguồn lực nhân lực của Khoa được hợp nhất từ 3 đơn vị tiền thân là Bộ môn Thực vật, Dược liệu và Dược học cổ truyền. Đây là những đơn vị chuyên môn sâu của Trường đã được ghi nhận nhiều thành tích nổi bật trong công tác giai đoạn vừa qua về đào tạo, nghiên cứu khoa học, kết nối và phục vụ cộng đồng. Đội ngũ Giảng viên của Khoa có chất lượng cao, nhiều kinh nghiệm, đáp ứng được nhu cầu giảng dạy và nghiên cứu, hướng dẫn khóa luận, luận văn, luận án cho người học. Tập thể lãnh đạo, quản lý khoa đoàn kết, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng và phối hợp nhuần nhuyễn trong chỉ đạo, điều hành đơn vị.

Trong năm học vừa qua, Khoa DL - DHCT đã hoàn thành việc giảng dạy cho 13 học phần của hệ đại học (ngành Dược, ngành Hoá dược) và 9 học phần của hệ sau đại học (thạc sĩ và tiến sĩ ngành Dược liệu - DHCT). Tổng cộng kết quả thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, Khoa DL – DHCT đã giảng dạy 7443 giờ, hướng dẫn 48 khóa luận tốt nghiệp, tổng số giờ thừa là 3127 giờ.

Về hoạt động khoa học công nghệ, Khoa DL – DHCT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm học, với tổng số giờ NCKH đã thực hiện là 6099 giờ / 2896 giờ chuẩn phải thực hiện. Hiện tại, các giảng viên của Khoa đã và đang chủ trì/làm thư ký 7 đề tài các cấp, trong đó: 01 đề tài cấp Nhà nước; 02 đề tài cấp Bộ; 02 đề tài cấp Sở (01 chủ trì & 01 thư ký); 01 đề tài trọng điểm cấp cơ sở và 01 đề tài quỹ Pierre Fabre. Các giảng viên của Khoa đã tích cực nghiên cứu và công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước, tổng cộng đã công bố 23 bài báo, trong đó có 13 bài trên các Tạp chí Quốc tế (09 bài trên tạp chí có trong danh mục ISI/Scopus), 10 bài trên tạp chí chuyên ngành trong nước (04 bài trên tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc). Khoa đã tổ chức được 03 buổi sinh hoạt khoa học cấp khoa, trong đó có sự tham gia của các giảng viên cơ hữu, các NCS và cán bộ hướng dẫn.

Giảng viên Khoa Dược liệu - DHCT đã tích cực tham gia các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng. Tổng hợp các hoạt động theo 04 lĩnh vực chính như sau: học tập gắn kết với cộng đồng, nghiên cứu khoa học gắn kết với cộng đồng, hoạt động hướng tới và vì sự phát triển cộng đồng, hoạt động tình nguyện.

Bên cạnh đó, công tác giáo vụ được các thầy cô phụ trách thực hiện hoạt động nghiệp vụ theo đúng quy trình đã ban hành.

Cũng trong năm học này, cùng với hoạt động chung của Nhà trường trong việc thực hiện quy trình Kiểm định chất lượng chu kỳ 2, tập thể khoa đã chủ động, tích cực tổ chức rà soát, triển khai công tác thu thập hồ sơ, minh chứng, tổng hợp báo cáo, phân công cán bộ trực phục vụ công tác đánh giá ngoài… Nhờ có sự chủ động, tích cực đó, đã góp phần giúp cho Trường đạt kết quả cao, được cấp chứng chỉ đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.

Về công tác thi đua khen thưởng, Khoa DL-DHCT tự xếp loại chất lượng là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cá nhân 7 thầy cô giảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đề xuất 5 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Các viên chức còn lại được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trên cơ sở đó, Khoa đã đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm học 2023 – 2024. Một số chỉ tiêu, kế hoạch đề ra như sau:

- 100% Giảng viên giảng dạy đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo kế hoạch nhà trường. Phấn đấu 100% giảng viên đạt định mức giờ chuẩn giảng dạy, nghiên cứu, kết nối và phục vụ cộng đồng, đào tạo bồi dưỡng theo quy định.

- 100% giảng viên và kỹ thuật viên đạt mức hoàn thành nhiệm vụ theo KPI; 100% viên chức đạt lao động tiên tiến trở lên.

- Đăng ký mới từ 2 đề tài cấp cơ sở trở lên, thực hiện đúng kế hoạch, có chất lượng.

- Công bố được 20-25 bài báo khoa học, phấn đấu có ít nhất 05 bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus.

Đề thực hiện thành công các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, Khoa đã đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện cụ thể. Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng cũng như đào tạo bồi dưỡng cũng cần được chú trọng trong năm học 2023 – 2024. Căn cứ kế hoạch hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng và đào tạo bồi dưỡng của cá nhân, Khoa sẽ xây dựng kế hoạch hoạt động của khoa và có sự cập nhật hoạt động thường xuyên.

Một số hình ảnh tại buổi tổng kết


Nguyễn Thanh Tùng - 07-07-2023

58 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL