Khoa Dược liệu - Dược học cổ truyền tổ chức sinh hoạt khoa học đầu xuân Giáp Thìn

Ngày 22 tháng 2 năm 2024, tại Phòng Hội đồng, Trường Đại học Dược Hà Nội đã diễn ra buổi Sinh hoạt Khoa học của Khoa Dược liệu – Dược học cổ truyền với nội dung báo cáo tiến độ thực hiện luận án của nghiên cứu sinh (NCS) Vũ Hương Thuỷ, NCS. Nguyễn Thành Công và NCS. Nguyễn Minh Dũng.

Tham dự buổi sinh hoạt Khoa học, có sự tham gia của PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuyển, phó Hiệu trưởng nhà trường, trưởng khoa DL-DHCT; PGS.TS. Nguyễn Thu Hằng, phó trưởng khoa DL-DHCT; TS. Hoàng Quỳnh Hoa, phó trưởng khoa DL-DHCT; các giảng viên của khoa và tập thể cán bộ hướng dẫn. Tại buổi sinh hoạt khoa học, các NCS đã báo cáo tiến độ thực hiện, tình hình thực tế so với kế hoạch, cũng như những khó khăn trong quá trình thực hiện luận án, cụ thể:

NCS Vũ Hương Thuỷ

  • Thời gian nghiên cứu (theo Quyết định): từ ngày 14/09/2020 đến ngày 14/09/2023, gia hạn thời gian hoàn thành chương trình đào tạo 12 tháng kể từ ngày 14/9/2023 theo quyết định số 824/QĐ-DHN.
  • Tên đề tài, luận án được phê duyệt: “Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học định hướng tác dụng bảo vệ tế bào thần kinh của hai loài Đinh lăng Polyscias guilfoylei var. victoriae (W.Bull) L.H.Bailey và filicifolia (C.Moore ex E.Fourn.) L.H.Bailey được trồng ở Việt Nam”
  • Đã hoàn thiện 2/3 mục tiêu của luận án

NCS Nguyễn Thành Công

  • Thời gian nghiên cứu (theo Quyết định): từ ngày 14/12/2021 đến 14/12/2024
  • Tên đề tài, luận án được phê duyệt: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của keo ong không ngòi đốt ở các tỉnh miền Nam Việt Nam.
  • Nội dung báo cáo: Một số kết quả nghiên cứu thành phần hoá học của mẫu keo ong thu tại Bình Định.

NCS Nguyễn Minh Dũng

  • Thời gian nghiên cứu (theo Quyết định): từ ngày 11/01/2023 đến 11/01/2026
  • Tên đề tài, luận án được phê duyệt: Nghiên cứu về đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và tác dụng chống viêm của một số loài Giổi (Michelia Linnaeus) ở Việt Nam.
  • Đã hoàn thiện mục tiêu đầu tiên: Đặc điểm thực vật của 2 loài Giổi chanh (Michelia citrata) và Giổi ngọt (Michelia tonkinensis)

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi sinh hoạt khoa học:

NCS. Nguyễn Thành Công báo cáo

NCS. Nguyễn Thành Công báo cáo nội dung "Một số kết quả nghiên cứu thành phần hoá học của mẫu keo ong thu tại Bình Định"

 

NCS. Nguyễn Thành Công tiếp thu nhận xét từ cán bộ hướng dẫn PGS.TS. Nguyễn Thu Hằng

 

NCS. Nguyễn Minh Dũng báo cáo nội dung "Đặc điểm thực vật của 2 loài Giổi chanh (Michelia citrata) và Giổi ngọt (Michelia tonkinensis)"

 


22-02-2024

34 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL