Thông báo về danh sách các học phần thu thập ý kiến phản hồi ​Học kỳ I, năm học 2017-2018

​Học kỳ I, năm học 2017-2018

Thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2017-2018, trong học kỳ I, Nhà Trường sẽ tiến hành lấy ý kiến từ người học về 21 học phần (chi tiết xem file đính kèm).Danh sách các học phần thu thập ý kiến phản hồi HKI (2017-2018) theo BM.pdfDanh sách các học phần thu thập ý kiến phản hồi HKI (2017-2018) theo BM.pdf

 


28-02-2018

36 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL