Kế hoạch triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên - học kỳ I, năm học 2022 - 2023

Thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2022-2023, trong học kỳ I, Nhà trường sẽ tiến hành lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.​​

Tệp đính kèm:

Kế hoạch triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên - HKI năm học 2022-2023.pdf


11-08-2022

141 2 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL