Kế hoạch triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của học phần - học kỳ II, năm học 2021 - 2022

Thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2021-2022, trong học kỳ II, Nhà trường sẽ tiến hành lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của các học phần​​ theo kế hoạch sau:

Tệp đính kèm:

HKII năm học 2021-2022 - Kế hoạch triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của các học phần -.pdf


08-07-2022

56 2 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL