Kế hoạch triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của học phần - học kỳ II, năm học 2020 - 2021

Thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2020-2021, trong học kỳ II, Nhà trường sẽ tiến hành lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của các học phần​​

Tệp đính kèm:

Kế hoạch triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy các học phần Học kỳ II năm học 2020-2021.pdf


05-11-2021

41 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL