Kế hoạch triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên - học kỳ I, năm học 2020 - 2021

Thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2020-2021, trong học kỳ I, Nhà trường sẽ tiến hành lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.​​

 

​​KH triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên HKI năm học 2020-2021.pdf


12-08-2020

55 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL