Kế hoạch triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy học phần - học kỳ I, năm học 2019 - 2020

Thực ​hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2019-2020, trong học kỳ I, Nhà trường tiến hành lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của 22 học phần.​

​​KH triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy các học phần HKI (2019-2020).pdf


17-09-2019

24 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL