Kế hoạch triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên - học kỳ II, năm học 2018 - 2019

Thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2018-2019, trong học kỳ II, Nhà trường sẽ tiến hành lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.​​

Tệp đính kèm:

HKII 2018-2019, Kế hoạch triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.pdf


04-01-2019

20 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL