Kế hoạch triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên - học kỳ II, năm học 2017 - 2018

Thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2017-2018, trong học kỳ II, Nhà trường sẽ tiến hành lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.​​

Tệp đính kèm:

HKII 2017-2018, KH triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về HĐ giảng dạy của GV.pdf


05-01-2018

19 3 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL