Hoạt động của bộ môn Công nghiệp Dược năm học 2014 - 2015

​​I. Về giảng dạy

- Giảng dạy cho sinh viên hệ chính qui K65; văn bằng 2 khóa 8; chuyên tu 45 tại trường môn học Kỹ thuật sản xuất Dược phẩm gồm cả lý thuyết và thực hành.
- Giảng các lớp định hướng chuyên ngành CND khoá 65, 66 các môn chuyên ngành như QT&TB của CNDP; KT Hoá Dược; KT Chiết xuất; KT SX kháng sinh, Bào chế CN.
- Giảng dạy hệ chuyên tu Dược Quân khu 7, Đà Nẵng và Hải Dương.
- Giảng dạy sau đại học: Lớp cao học 18 chuyên ngành CNDP&BC, chuyên khoa cấp 1 Thanh Hóa - Công nghệ Dược phẩm và bào chế.
II. Về NCKH
- Bộ môn tổ chức sinh hoạt khoa học cho cán bộ giảng dạy trong bộ môn theo định kỳ để nâng cao trình độ chuyên môn.
- Tổ chức báo cáo thực nghiệm khoa học cho sinh viên tại bộ môn.
- Ngoài ra, các cán bộ giảng dạy còn tham gia NCKH: 6 đề tài cấp trường đã nghiệm thu; 1 đề tài cấp bộ và 2 đề tài cấp trường đang thực hiện. 
- Hướng dẫn 48 sinh viên làm KLTN; hướng dẫn 5 luận văn cao học; hướng dẫn 03 luận án Tiến sĩ.
III. Về công tác thực tế
- Bộ môn tổ chức đi tham quan và học tập thực tế cho cán bộ trong bộ môn tại các Công ty, xí nghiệp Dược phẩm như: công ty Cổ phân Dược phẩm Traphaco; Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Dược; công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I.
- Tổ chức cho sinh viên định hướng chuyên ngành CND tham quan tại cơ sở: công ty cổ phần Dược phẩm Nam Dược và Công ty Cổ phần Dược phẩm TW I, công ty Dược phẩm Vĩnh Phúc.
BỘ MÔN CÔNG NGHIỆP DƯỢC​


22-09-2019

50 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL