Hoạt động của bộ môn Công nghiệp Dược năm học 2018 - 2019

​Bộ môn Công nghiệp dược hiện có 18 viên chức (7 nam và 11 nữ) bao gồm 14 giảng viên và 04 kỹ thuật viên trong đó có 04 Phó giáo sư TS, 05 tiến sĩ, 05 thạc sĩ, bộ môn còn có 02 giảng viên kiêm nhiệm (TS. Nguyễn Văn Giang kiêm nhiệm 30% tại phòng Sau Đại học, TS. Đào Nguyệt Sương Huyền kiêm nhiệm 30% tại phòng Khảo thí và KĐCL), 02 giảng viên kiêm giảng 30% tại BM (PGS. TS. Nguyễn Ngọc Chiến – Viện trưởng Viện CNDP Quốc gia, ThS. Kiều Thị Hồng – Phó trưởng phòng Khảo thí và KĐCL).
Trong năm học vừa qua Bộ môn đã có thêm 3 Thạc sĩ đã nhận bằng Tiến sĩ (TS Nguyễn Thị Trinh Lan đã nhận bằng Tiến sĩ Bào chế tại Pháp và trở về tiếp tục công tác từ tháng 1/2019, TS Nguyễn Văn Giang và TS Đào Nguyệt Sương Huyền nhận bằng tháng 6/2019); có 2 Dược sĩ được nhận bằng Thạc sĩ (ThS Lê Ngọc Khánh nhận bằng Thạc sĩ tại Bỉ và trở về tiếp tục công tác từ tháng 8/2018, ThS Trần Trọng Biên nhận bằng tháng 6/2019). Hiện nay BM có 03 NCS ở nước ngoài (NCS Lê Thị Thu Hòa tại University of the Sciences, College of Pharmacy tại Philadelphia, Bang Pennsylvania USA; NCS. Nguyễn Khắc Tiệp tại Đại học công giáo Louvain - Bruxells - Bỉ; NCS Trần Ngọc Bảo tại Koeln Đức). Hiện tất cả GV của BM đều đạt học vị từ Thạc sĩ trở lên.

1. Công tác giảng dạy

Trong năm học 2018 - 2019, bộ môn Công nghiệp dược đã hoàn thành tốt công tác giảng dạy theo lịch trình. Tất cả các giảng viên (chính thức và kiêm nhiệm) của bộ môn đều hoàn thành đủ và thừa số giờ giảng quy định.

- Tổng số giờ giảng đã thực hiện cho hệ Sau đại học là 666 giờ, hệ Đại học và Caođẳng là 5553 giờ. Số giờ thừa: 3752 giờ.

- Trong năm học qua các GV của BM đã hướng dẫn bảo vệ thành công 3 luận án tiến sĩ, 6 luận văn cao học, 31 khóa luận tốt nghiệp dược sĩ, đang hướng dẫn 5 tiến sĩ.

- Tham gia hướng dẫn sinh viên thực tập thực tế tại các doanh nghiệp và công ty.

- Tham gia công tác tuyển sinh đại học, sau đại học và các nhiệm vụ khác được giao.

- Kỹ thuật viên bộ môn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: quản lý tốt phòng thí nghiệm; chuẩn bị dụng cụ, hóa chất và hướng dẫn thực tập cho sinh viên; tham gia hỗ trợ giảng viên hướng dẫn sinh viên làm thực nghiệm khoa học và khóa luận tốt nghiệp; tham gia các phong trào giữ gìn phòng thí nghiệm sạch đẹp do Đoàn thanh niên phát động. Các kỹ thuật viên cũng luôn có tinh thần học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, hiện có 3 trong 4 TV đã có trình độ Đại học, 2 KTV đang tiếp tục theo học liên thông tại trường.

2. Công tác nghiên cứu khoa học

Trong năm học 2018 – 2019 Bộ môn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ NCKH: Tất cả cán bộ trong bộ môn đều hoàn thành đủ và vượt mức số giờ NCKH theo qui định. Viên chức bộ môn tích cực tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, cụ thể:

- 01 Dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước được phê duyệt tháng 01 năm 2019, đang thực hiện đúng tiến độ (Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hải, cơ quan chủ trì: Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam, cơ quan phối hợp: Trường Đại học Dược Hà Nội).

- 01 Đề tài cấp Bộ Y tế (Chủ nhiệm: Bùi Thị Thúy Luyện).

- 04 Đề tài cấp Trường của TS Nguyễn Văn Giang, TS. Nguyễn Văn Hải, TS. Bùi Thị Thúy Luyện, ThS Trần Trọng Biên (đã nghiệm thu 6/2019).

- tham gia 2 Đề tài Nafosted (Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Chiến).

- 01 Bằng độc quyền sáng chế về mafenid acetat đã được Cục SHTT cấp tháng 8 năm 2018.

- 05 bài báo khoa học đã đăng trên tạp chí nước ngoài và 22 bài báo đã đăng trên các tạp chí trong nước.

- 02 Báo cáo khoa học trong nước: tại hội thảo “Phát triển công nghiệp Hóa dược” (01 poster và 01 oral).

- 04 Cuốn sách (03 giáo trình, 01 chuyên khảo) đã được xuất bản tại NXB Y học.

3. Hoạt động khác:

Các giảng viên bộ môn tích cực tham gia các hoạt động đóng góp cho Nhà Trường, cho ngành Y tế như tham gia xây dựng Chuẩn năng lực dược sĩ Việt Nam, tham gia soạn thảo Dược thư Quốc gia, tham gia xét duyệt và thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc, tham gia góp ý xây dựng chương trình đào tạo Hóa dược Trình độ đại học, và một số Hội đồng chuyên môn khác của Bộ Y tế…


22-09-2019

82 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL