Lãnh đạo Bộ môn Công nghiệp Dược qua các thời kỳ

​1. TRƯỞNG/PHỤ TRÁCH BỘ MÔN CÔNG NGHIỆP DƯỢC QUA CÁC THỜI KỲ:

GS. NGƯT. Lê Quang Toàn

(1965-1983)

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bảng

(1983-1989)

TS. Hà Hồi

(1989-1991)

PGS.TS. NGƯT. Từ Minh Koóng

(1991-2008)

PGS.TS. Đỗ Hữu Nghị 

(2008-2009)

14632760_1439828866032382_625723613_o.jpg

GS.TS. GVCC. Nguyễn Đình Luyện

(2009- 2017)

IMG_3183.png

PGS.TS. GVCC. Đàm Thanh Xuân

(2017 - 2018)

IMG_3171.png

PGS.TS. GVCC.Nguyễn Văn Hân

(2018)

010714_0738_BmnHoh6.png

PGS.TS. GVCC. Đinh Thị Thanh Hải

(2018 - 2022)

 

IMG_3187.png

PGS.TS.GVCC. Nguyễn Thị Thanh Duyên

(2022 - nay)

 

2. PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN QUA CÁC THỜI KỲ

  • ​PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bảng (1977-1983)
  • TS. Hà Hồi (1989-1991)
  • PGS.TS. Đỗ Hữu Nghị (1995-2008)
  • PGS.TS. Nguyễn Đình Luyện (2007-2008)
  • PGS.TS. Đàm Thanh Xuân (2008-2017)
  • PGS.TS. Nguyễn Văn Hân (2012-2018)
  • PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Duyên (2018-2022)


22-09-2019

227 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL