Đại hội chi bộ Dược liệu - Dược học cổ truyền Nhiệm kỳ 2022-2025

 

Sáng ngày 19/8/2022, trong không khí cả nước hưởngứng Lễ kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, Chi bộ Dược liệu – Dược học cổ truyền đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 -2025 tại phòng Hội đồng, Trường Đại học Dược Hà Nội.

Đại hội đã thảo luận, đánh giá và thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ vừa qua, Báo cáo kiểm điểm công tác của chi ủy. Các nội dung trình bày phản ảnh chân thật bối cảnh thực tế, những thuận lợi, khó khăn, những kết quả đã đạt được của cả tập thể chi bộ Dược liệu – Dược học cổ truyền trên các lĩnh vực Đào tạo, Nghiên cứu khoa học, Hợp tác quốc tế và Kết nối cộng đồng.

Bên cạnh đó, Đại hội thảo luận và thống nhất ý chí biểu quyết mục tiêu, phương hướng, xác định những nhiệm vụ cơ bản trên các lĩnh vực, trong đó nhấn mạnh về tinh thần đoàn kết trong chi bộ đặc biệt là trong bối cảnh Khoa Dược liệu – Dược học cổ truyền mới được thành lập, đi vào hoạt động trên cơ sắp xếp lại 3 Bộ môn: Thực vật, Dược liệu, Dược học cổ truyền; xác định các giải pháp tăng cường chất lượng hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học theo hướng ngày càng có ý nghĩa thực tiễn, đẩy mạnh kết nối và phục vụ cộng đồng, cụ thể như sau:

- Xây dựng Chi bộ đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh, thực hiện dân chủ trong mọi hoạt động của Chi bộ, Khoa, Tổ công đoàn để Chi bộ, Khoa, Tổ công đoàn luôn đoàn kết, ổn định và phát triển mọimặt.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo các chỉ tiêu được giao hằng năm của Trường.

- Có đóng góp ngày càng lớn và rõ ràng vào sự nghiệp phát triển của Trường và trong công tác phát triển dược liệu, dược cổ truyền ở Việt Nam.

- Chủ động, tích cực tham gia triển khai các hoạt động xây dựng Trường ngang tầm khu vực và chiến lược phát triển Trường đến 2030, tầm nhìn đến 2045.

LEO_7215.jpg

Tập thể chi bộ Dược liệu – Dược học cổ truyền

 

 

Đại hội cũng đã bầu ra Ban chi ủy mới nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 03 đồng chí: Đồng chí Trần Văn Ơn - Bí thư chi bộ; Đồng chí Nguyễn Thu Hằng - Phó bí thư chi bộ và đồng chí Hoàng Quỳnh Hoa - chi ủy viên để tiếp tục chỉ đạo chi bộ thực hiện tốt những nhiệm vụ và mục tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ mới.

z3663178815170_b298d1a9a3e857747f8abb15b16ae835.jpg

z3663178827283_9e7eb1e0ea89b4071a3524d0728b7fee.jpg

Một số hình ảnh tại Đại hội

 

 

 


23-08-2022

79 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL