Hướng dẫn trả lời phiếu khảo sát

Trả lời phiếu khảo sát tại đây:https://hupedu.sharepoint.com/servey

Hướng dẫn trả lời
+ Bước 1: Đăng nhập vào Trang chủ Đại học Dược: http:///
+ Bước 2: Chọn danh mục Đảm bảo chất lượng (hình 1):

ks11.png
+ Bước 3: Chọn mục Khảo sát (hình 2):

ks22.png
+ Bước 4: Đăng nhập Email và password (hình 3):

ks33.pngEmail: Mã sinh viên@hup.edu.vn (Ví ​​ dụ: 1201249@hup.edu.vn
Pass: Hup1234567@(Nếu SV nào đã đổi pass mặc định thành pass cá nhân thì dùng pass cá nhân)
+ Bước 5: Lựa chọn Phiếu khảo sát được yêu cầu:
ví dụ: Phiếu thu thập thông tin phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên (hình 4):
ks44.png
+ Bước 6: Nhấn vào cụm từ: "Respond to this Survey" tiến hành khảo sát (hình 5):
ks66.png
+ Bước 7: Tiến hành điền đầy đủ thông tin và trả lời phiếu khảo sát.
Nhấn vào "Finish" để hoàn thành phiếu khảo sát (hình 6).
ks55.png
Lưu ý:Người học phải trả lời hết các tiêu chí bắt buộc (có dấu *) để hoàn thành phiếu khảo sát.


16-11-2016

41 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL