LỊCH CÔNG TÁC (Tuần lễ từ: 10/10/2022 đến 15/10/2022)

Trực Giám hiệu: GS.TS. Nguyễn Hải Nam

Thứ, ngày

Sáng

Chiều

Hai

10/10

- Đ/c Hải họp với P. QLĐT và P. CTHVSV-YT về phối hợp trong quản lý học viên cao học (10h30 - P. Hội thảo 1). 2 phòng phối hợp chuẩn bị nội dung.

- Đ/c Quyến họp góp ý HSMT gói sửa chữa năm 2022 (9h00 - P. Hội đồng). P. CSVC-VTTTB chuẩn bị và mời

 - Đ/c Hải họp với các Khoa về phương án công nhận, chuyển đổi điểm, học lại…các môn học/học phần có điều chỉnh sau rà soát CTĐT (14h00 - P. Hội thảo 1). BP Đào tạo (P. QLĐT) chuẩn bị nội dung và mời.

 

- Đ/c Quyến họp với các tư vấn Dự án ODA và TTKĐ Bắc Ninh (14h00 - P. Hội đồng). Nhóm XD-GPMB chuẩn bị và mời.

 

- Đ/c Nam tiếp đoàn ĐH Greifswald (16h30- P. Hội đồng). Đ/c Vân (P.KHCN-HTPT) chuẩn bị và mời.

Ba

11/10

- Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 và triển khai KH Hội nghị giữa Nhiệm kỳ của Đảng bộ Trường khóa XXI (9h00 - P. Hội thảo 1). Kính mời các đ/c ĐUV dự. VPĐU chuẩn bị nội dung.

- Đ/c Quyến đi công tác Điện Biên đến hết ngày 13/10/2022.

- Họp các HĐ KT, KL; HĐ ĐGRL; HĐ Học bổng cho SV năm học 2021-2022 (14h00 - P. Hội thảo 1). P. CTHVSV-YT chuẩn bị nội dung và mời.

12/10

- Đ/c Hải, đ/c Nam, đ/c Tuyển, đ/c Quyến dự tập huấn của ĐUK (8h30 - Trường ĐH Ngoại Thương).

- Đ/c Nam họp với Công ty Hòa Bình v/v tổ chức Hội nghị AFPS (14h00 - P. Hội đồng). Đ/c Vân (P. KHCN-HTPT) chuẩn bị và mời.

- Họp Ban Chuyên trách và Trưởng/Phụ trách, Phó trưởng các Khoa, Trưởng/Phụ trách các BPBM về triển khai các nội dung tiếp theo của Kế hoạch Chuẩn hóa CTĐT ngành Dược học đã được BYT phê duyệt (14h00 - P. Hội thảo 1). BP Đào tạo (P. QLĐT) chuẩn bị nội dung và mời.

Năm

13/10

- Họp BTV & TST sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo, bồi dưỡng (9h00 – P. Hội thảo 1). Đ/c Dinh (Tổ trưởng TST) chuẩn bị và mời.

- Đ/c Hải, đ/c Nam họp chi bộ Công nghệ Hóa Dược về công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 (14h00 – Khoa CNHD).

Sáu

14/10

- Đ/c Nam dự Lễ Kỷ niệm 55 năm thành lập BV E (8h30).

- BGH họp góp ý báo cáo KTKT sửa Khoa DL-DHCT (9h00 - P. Hội thảo 1). Mời toàn thể VC Khoa dự. P.CSVC-VTTTB chuẩn bị và mời tư vấn báo cáo.

- Tiếp VC, NLĐ và HVSV (15h00 - Phòng đ/c Nam).

Bảy

15/10

- Lễ Khai giảng năm học 2022-2023 (8h15 - Sân trường). Thành phần theo Giấy mời và thực hiện theo Thông báo số 548/TB-DHN ngày 05/10/2022.

 

BAN GIÁM HIỆU


05-12-2022

104 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL