Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong các trường đại học và cơ sở nghiên cứu

Ngày 15/3/2019, Trường Đại học Dược Hà Nội đã phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức lớp tập huấn “Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong các trường đại học và cơ sở nghiên cứu”.

Tại lớp tập huấn, Ths. Nguyễn Thị Thu Hiền, phó Giám đốc phụ trách Trung tâm thông tin Sở hữu công nghiệp thuộc Cục Sở hữu trí tuệ giới thiệu về dự án Khởi tạo môi trường Sở hữu trí tuệ do WIPO (World Intellectual Property Organization) kết hợp với Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện. Mục tiêu của dự án nhằm kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và hình thành mạng lưới hỗ trợ công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Mạng lưới phát triển dựa trên mô hình trục xoay với đầu mối là Cục Sở hữu trí tuệ và nan hoa là các trường đại học, viện nghiên cứu. Trong 6 năm, từ 2016 đến 2022, dự án hỗ trợ đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách của các trường đại học, viện nghiên cứu về sở hữu trí tuệ, giúp họ có khả năng tư vấn, hỗ trợ trực tiếp cho cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên tại đơn vị về sở hữu trí tuệ.
Tiếp theo, Ths. Nguyễn Lệ Kim giới thiệu và hướng dẫn tra cứu thông tin về (i) kiểu dáng công nghiệp theo bảng phân loại Locarno, (ii) nhãn hiệu hàng hóa theo bảng phân loại hàng hóa và dịch vụ Nice, bảng phân loại nhãn hiệu hình Viên trên cơ sở dữ liệu thư viện số của Cục Sở hữu trí tuệ (http://iplib.noip.gov.vn), (iii) sáng chế theo từ khóa và theo bảng phân loại sáng chế quốc tế IPC tại: cơ sở dữ liệu sáng chế của WIPO (http://patentscope.wipo.int/search/en) và cơ sở dữ liệu sáng chế Châu Âu (http://worldwide.espacenet.com). Việc tra cứu thông tin giúp các chủ thể làm tổng quan nghiên cứu loại trừ những nghiên cứu trùng lặp và đánh giá sơ bộ về khả năng bảo hộ của giải pháp để tiến hành các thủ tục tiếp theo.
Cuối cùng, Ths. Đào Anh Dũng giới thiệu các thủ tục nộp đơn đăng ký sáng chế và hướng dẫn viết bản mô tả sáng chế, giúp các chủ thể bước đầu xác định được các yếu tố cấu thành một đơn sáng chế.
Lớp tập huấn đã thu hút hơn 40 cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên của trường tham dự. Sau lớp tập huấn, các giảng viên, nghiên cứu viên, đặc biệt là các chủ trì đề tài khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước có nhu cầu xác lập các kết quả nghiên cứu có tiềm năng được bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ hỗ trợ tổ chức lớp tập huấn chuyên sâu hướng dẫn viết bản mô tả sáng chế để các cán bộ nhà trường có thể nộp đơn đăng ký sáng chế từ kết quả nghiên cứu đề tài khoa học công nghệ các cấp đang được thực hiện.


29-03-2019

20 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL