Báo cáo khoa học : Bào chế và đánh giá tác dụng của tiểu phân nano chứa hợp chất chống oxy hóa rutin

Sáng ngày 25/5/2020, trong buổi sinh hoạt khoa học định kỳ, TS. Vũ Thị Hồng Hạnh, giảng viên Bộ môn Vật lý – Hóa lý đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu ”Bào chế và đánh giá tác dụng của tiểu phân nano chứa hợp chất chống oxy hóa rutin”. Đây là một phần kết quả học tập và nghiên cứu của TS. Hạnh trong thời gian làm nghiên cứu sinh tại Đại học Otago, New Zealand theo học bổng chính phủ Việt Nam thuộc đề án 911.

Nhóm tác giả đã nghiên cứu bào chế ba loại tiểu phân kích thước nano chứa rutin gồm: tiểu phân polymer, liposome và phytosome. Các dạng tiểu phân bào chế được đánh giá tính chất lý hóa: kích thước tiểu phân, hiệu suất, phân tích phổ hồng ngoại, nhiệt vi sai, thế zeta, nhiễu xạ tia X, phổ cộng hưởng từ hạt nhân và giải phóng thuốc.
Nghiên cứu cũng đã tổng hợp những mô hình động vật sử dụng để đánh giá tác dụng của chất chống oxy hóa đường uống, từ đó đề xuất cá vằn là mô hình hiện đại với nhiều ưu điểm để đánh giá tác dụng của chất chống oxy hóa đường uống. Ba dạng bào chế được thử tác dụng sinh học trên cá vằn gồm: đánh giá độc tính, đánh giá hấp thu của tiểu phân trên cá vằn, đánh giá hoạt tính chống oxy hóa và hoạt tính chống viêm, đánh giá hoạt tính bảo vệ gan.
Kết quả cho thấy tiểu phân nano được hấp thu vào cá vằn thông qua đường uống, tiểu phân hệ lipid hấp thu cao hơn so với tiểu phân hệ polymer, tiểu phân nano có thể hấp thu và tập trung ở gan. Rutin và tiểu phân nano chứa rutin có hoạt tính chống oxy hóa; tiểu phân nano chứa rutin làm tăng hoạt tính chống oxy hóa và chống viêm so với rutin. Như vậy với mô hình cá vằn hiện đại, tác dụng sinh học của dạng ba loại tiểu phân đường uống chứa chất chống oxy hóa rutin đã được đánh giá.
Hình ảnh trong buổi sinh hoạt khoa học:
7f844f03fbb801e658a9.jpg

df76e6de5265a83bf174.jpg

ffadb52f0194fbcaa285.jpg05-06-2020

198 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL