Báo cáo khoa học: Thiết kế, tổng hợp và thử tác dụng kháng ung thư của một số dẫn chất acylhydrazon mới hướng hoạt hóa caspase

Sáng ngày 05/10/2020, trong buổi sinh hoạt khoa học định kỳ, TS Trần Phương Thảo, giảng viên bộ môn Hóa Dược đã trình bày tóm tắt kết quả đạt được từ đề tài “Thiết kế, tổng hợp và thử tác dụng kháng ung thư của một số dẫn chất acylhydrazon mới hướng hoạt hóa caspase”

Nghiên cứu đã dựa trên cấu trúc của chất dẫn đường PAC-1 và các hoạt tính sinh học đã được ghi nhận của các chất mang khung acylhydrazon, khung quinazolinon, khung benzooxazinon để: 1) Thiết kế, tổng hợp các dẫn chất acylhydrazon mới có cấu trúc độc đáo, đa dạng hướng hoạt hóa enzym caspase và gây độc với tế bào ung thư. 2) Thử hoạt tính sinh học và nghiên cứu mối liên quan giữa cấu trúc - tác dụng của các chất đã được tạo thành. 
Kết quả của nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng góp phần xây dựng ”ngân hàng” các dẫn chất acyhydrazon mới có khả năng kháng ung thư hướng hoạt hóa caspase.


21-10-2020

90 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL