ĐỀ CƯƠNG TÓM TẮT HỌC PHẦN PHƯƠNG THUỐC CỔ TRUYỀN - ĐẠI HỌC

Tên môn học: Phương thuốc cổ truyền 

Mã số học phần: 042290

Bộ môn giảng dạy chính: Dược học cổ truyền               

Đối tượng giảng dạy: Đại học (ngành Dược học) định hướng Dược liệu – Dược cổ truyền

Thời lượng: 2 tín chỉ

Số giờ: 30; Lý thuyết: 22; Thực hành: 0; Bài tập: 0; Seminar: 8

1. Mục tiêu môn học/học phần :

Sau khi học xong học phần, người học có khả năng:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về nguyên lý cấu trúc của phương thuốc cổ truyền; cấu trúc, công năng, chủ trị, kiêng kỵ, chú ý khi sử dụng và gia giảm các phương thuốc đại diện trong 17 nhóm thuốc.

- Vận dụng được các kiến thức về cấu trúc và nguyên lý gia giảm của phương thuốc cổ truyền để phân tích phương thuốc và gia giảm 20 phương thuốc cổ truyền.

2. Học phần tiên quyết: Dược học cổ truyền. 

3. Mô tả môn học/học phần:

Môn học phương thuốc cổ truyền cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về đại cương phương thuốc cổ truyền, cấu trúc và nguyên lý gia giảm của phương thuốc cổ truyền có tác dụng giải biểu, ôn lý, trừ thấp, thanh nhiệt, hòa giải, biểu lý song giải, lý khí, lý huyết, an thần, khai khiếu, trị phong, khứ đàm, bổ dưỡng, cố sáp, tả hạ, tiêu đạo hóa tích, trị táo; các kỹ năng nhận biết được các vị thuốc trong 20 phương thuốc và vận dụng được các nguyên lý của y dược học cổ truyền để phân tích được cấu trúc, công năng, chủ trị, chú ý khi sử dụng phương thuốc cổ truyền, gia giảm phương thuốc cổ truyền nhằm tăng hiệu lực và giảm tác dụng bất lợi.    

4. Cách lượng giá học phần:

- Kiểm tra thường kỳ: có

- Hình thức thi hết học phần: Thi tự luận không sử dụng tài liệu.

5. 
Cách tính điểm:

- Chuyên cần: 10%

- Kiểm tra thường xuyên/Bài tiểu luận: 10%

- Seminar: 20%

- Thi hết học phần: 60%


31-05-2022

283 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL