NCS Nguyễn Cao Thắng bảo vệ luận án cấp trường

Nghiên cứu sinh Nguyễn Cao Thắng sẽ bảo vệ luận án cấp trường bắt đầu vào lúc 8:30 am ngày 16/01/2023, tại Phòng Hội đồng, Trường Đại học Dược Hà Nội. Kính mời các thầy cô, học viên, sinh viên dự.

Trân trọng!


14-01-2023

206 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL