NCS Nguyễn Thị Mai Anh bảo vệ thành công luận án tiến sỹ

Ngày 24/07/2014, tại Trường Đại học Dược Hà Nội, NCS Nguyễn Thị Mai Anh đã bảo về thành công luận án tiến sỹ, chuyên ngành Công nghệ Dược phẩm và Bào Chế với đề tài “Nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng hỗn dịch nano piroxicam dùng cho nhãn khoa"

​​Thong tin luan an Nguyen Thị Mai Anh.rar


10-07-2014

131 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL