NCS Phạm Thị Hiền bảo vệ thành công luận án tiến sỹ cấp trường

Ngày 08/04/2022, tại trường Đại học Dược Hà Nội, NCS Phạm Thị Hiền đã bảo về thành công luận án tiến sỹ cấp Trường, chuyên ngành Công nghệ Dược phẩm và Bào Chế với đề tài “Nghiên cứu bán tổng hợp một số dẫn chất curcumin tan trong nước hướng ứng dụng trong dược phẩm”.

 

 


08-04-2022

81 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL