Thông báo lớp học "Khai thác thông tin Sở hữu công nghiệp" của Cục Sở hữu trí tuệ

​Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức lớp học "Khai thác thông tin Sở hữu công nghiệp":
- Thời gian: ngày 22 và 23 tháng 3 năm 2019
- Địa điểm: Thư viện tầng 4 nhà A, Cục Sở hữu trí tuệ, 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.


03-08-2020

42 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL