Thông báo Hội thảo "Bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư"

Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Cơ quan sáng chế Nhật Bản (JPO) và Viện Thúc đẩy Sáng kiến và Sáng chế Nhật Bản (JIII) tổ chức Hội thảo “Bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư” tại Hà Nội vào ngày 8/10/2019 tại Khách sạn Hòa Bình, số 27, Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

​Thông tin chi tiết: 401 TB-DHN Hội thảo Bảo hộ và thực thi quyền SHTT trong bối cảnh cách mạng CN lần thứ 4.pdfXem tại đây


31-07-2020

42 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL