Thông báo Hỗ trợ nộp đơn đăng ký sáng chế nguồn gốc Việt Nam theo Hiệp ước hợp tác sáng chế (PCT)

​Kể từ ngày 01/12/2019, Cục Sở hữu trí tuệ chính thức sử dụng hệ thống nộp đơn trực tuyến (ePCT) để chuyển đơn đăng ký quốc tế sáng chế có nguồn gốc Việt Nam theo Hiệp ước Hợp tác sáng chế (Patent Cooperation Treaty).

Nhà trường thông báo tới cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên được biết.


26-02-2020

39 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL