Tọa đàm: “Đổi mới chương trình giáo dục đại học”

Sáng ngày 19/8/2019, buổi sinh hoạt khoa học định kỳ của Trường Đại học Dược Hà Nội được tổ chức với chủ đề: “Tọa đàm: Đổi mới chương trình giáo dục đại học” do PGS.TS. Đinh Thị Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng nhà trường trình bày.

Nội dung của buổi tọa đàm là những chia sẻ kinh nghiệm của PGS Hải khi tham dự Hội thảo Quốc tế của Hiệp hội các Trường Đại học Dược châu Á lần thứ 9 năm 2019 (2019 Asia Association of School of Pharmacy 9th Conference) được tổ chức tại Đại học Ajou, Suwon, Hàn Quốc với chủ đề “Những ảnh hưởng của sự thay đổi môi trường tác động lên Khoa học Dược, Hành nghề Dược và Giáo dục Dược ở châu Á”.
Qua quá trình tham dự, theo dõi các báo cáo tham luận tại Hội thảo, PGS. TS. Đinh Thị Thanh Hải đã có một báo cáo tổng hợp về tình hình đào tạo Dược, thực tiễn hành nghề Dược và xu hướng đổi mới chương trình đào tạo Dược của một số Trường Đại học Dược tại châu Á trong buổi tọa đàm. 
Báo cáo đã cung cấp các thông tin cập nhật về hệ thống giáo dục Dược, thực tiễn hoạt động hành nghề, việc thi và cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ hành nghề chuyên khoa sâu trong lĩnh vực hành nghề Dược ở một số nước trên thế giới và châu Á. Ngoài ra, báo cáo cũng chia sẻ bài học kinh nghiệm về thực tiễn triển khai giáo dục dựa trên chuẩn đầu ra (Outcome-Based Education) trong lĩnh vực dược của một số nước trên thế giới và trong khu vực; chia sẻ về những quan điểm, triết lý giáo dục trong lĩnh vực giáo dục dược của các Trường Đại học Dược châu Á như "Người học sẽ làm được gì sau khóa học chứ không phải được dạy những gì sau khóa học", "Giáo dục dược theo quan điểm lấy người bệnh làm Trung tâm, lấy người học làm trọng điểm"...
Buổi tọa đàm đã nhận được nhiều ý kiến tham gia của các thầy, cô trong Ban Giám hiệu, các thầy, cô là trưởng/phó trưởng các bộ môn, đơn vị trong trường, đặc biệt là những ý kiến về đổi mới chương trình đào tạo ngành Dược trong nước.
Một số hình ảnh trong buổi tọa đàm:

PGS.TS. Đinh Thị Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng trình bày tại buổi tọa đàm


GS.TS. Nguyễn Thanh Bình, Hiệu trưởng, phát biểu tại buổi tọa đàm


26-08-2019

35 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL