Thông báo về hoạt động hỗ trợ, tài trợ của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF)

        Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2015. Mục đích hoạt động của Quỹ là nâng cao năng lực đổi mới công nghệ và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy thương mại hóa các ý tưởng để phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới.

Theo Văn bản số 136/NATIF-TTPT ngày 01/7/2016 Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia về các hoạt động hỗ trợ, tài trợ của Quỹ. Nhà trường thông báo thông tin đến các đơn vị được biết để có thể tham gia đăng ký các nhiệm vụ.
Mọi chi tiết xin  tra cứu tài liệu tại website www.natif.vn hoặc liên hệ Phòng thông tin và phát triển - Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia. Đ/c: 39 Trần Hưng Đạo. ĐT: 04.3943.7128. E.mail: pthung@most.gov.vn


28-03-2019

24 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL