Sinh hoạt khoa học tháng 11 - Chủ đề: Đái tháo đường thai kỳ

Thực hiện nhiệm vụ khoa học năm học 2022 - 2023, Khoa Dược lý - Dược lâm sàng đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học thường kỳ vào ngày 25/11/2022 với sự tham gia đông đủ của các giảng viên của 3 bộ môn trực thuộc Khoa. Trong buổi sinh hoạt, ThS.BS. Phan Thị Tố Như đã có bài trình bày về nghiên cứu "Khảo sát tiến triển của đái tháo đường thai kỳ sau sinh"

Các giảng viên tích cực trao đổi và thảo luận:


05-12-2022

66 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL