Công bố mới nhất về hoạt tính kháng sinh, kháng biofilm, tự làm sạch của composite nano sáp ong và đồng đa chức năng

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn Khắc Tiệp (Bộ môn Công nghệ sinh học Dược, Khoa Công nghệ sinh học) phối hợp cùng nhóm nghiên cứu của TS. Đỗ Huy Hoàng (Khoa Hóa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tiến hành nghiên cứu chế tạo composite chứa nano sáp ong phối hợp với đồng; đồng thời đánh giá hoạt tính kháng sinh, kháng biofilm và tự làm sạch của hệ thu được. Các kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry vào tháng 02/2024.

Xin chúc mừng TS. Nguyễn Khắc Tiệp và cộng sự!

Link bài báo: Core-shell building blocks of nanosized Beeswax-Cu2O composites with multifunction of Antibiotic, anti-biofilm and self-cleaning


05-05-2024

2 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL