Danh sách viên chức Khoa

Hiện Khoa Công nghệ sinh học có 14 giảng viên và 06 kỹ thuật viên, bao gồm 3 bộ môn: Hóa sinh, Vi sinh và Sinh học, Công nghệ sinh học Dược

I. Giảng viên

1. Bộ môn Hóa sinh​

huong.png

PGS. TS. Phùng Thanh Hương

Giảng viên cao cấp

Trưởng Khoa, Phụ trách bộ môn Hóa sinh và bộ môn Công nghệ sinh học Dược

Email: huongpt@hup.edu.vn

Lí lịch khoa học: Xem tại đây

PGS. TS. Nguyễn Thị Lập

Giảng viên cao cấp

Email: lapnt@hup.edu.vn

Lí lịch khoa học: Xem tại đây

TS. Đào Thị Mai Anh

Giảng viên chính

Giáo vụ sau đại học Khoa CNSH

Email: anhdtm@hup.edu.vn

Lí lịch khoa học: Xem tại đây

TS. Nguyễn Xuân Bắc

Giảng viên chính

Giáo vụ đại học Khoa CNSH

Email: bacnx@hup.edu.vn

 Lí lịch khoa học: Xem tại đây

ThS. Mai Văn Hiên

Giảng viên

Giáo vụ Bộ môn Hóa sinh

Email: hienmv@hup.edu.vn

Lí lịch khoa học: Xem tại đây

TS. Phạm Trần Thu Hà

Giảng viên

Email: phamtranthuha@hup.edu.vn

Lí lịch khoa học: Xem tại đây

 
2. Bộ môn Vi sinh và Sinh học

TS. Nguyễn Quỳnh Lê

Giảng viên

Phụ trách bộ môn

Email: lenq@hup.edu.vn

Lí lịch khoa học: Xem tại đây

TS. Trần Trịnh Công

Giảng viên chính

Giáo vụ Bộ môn Vi sinh - Sinh học

Email: congtt@hup.edu.vn

Lí lịch khoa học: Xem tại đây

ThS. Nguyễn Liên Hương

Giảng viên

Email: huongnl@hup.edu.vn

Lí lịch khoa học: Xem tại đây

ThS. Tạ Thu Lan

Giảng viên

Email: lantt@hup.edu.vn

Lí lịch khoa học: Xem tại đây

ThS. Nguyễn Phi Toàn

Giảng viên hợp đồng

Email: toannp@hup.edu.vn

   
 
3. Bộ môn Công nghệ sinh học Dược

PGS. TS. Đàm Thanh Xuân

Giảng viên cao cấp

Giáo vụ Bộ môn CNSH Dược

Email: xuandt@hup.edu.vn

Lí lịch khoa học: Xem tại đây

TS. Nguyễn Khắc Tiệp

Giảng viên chính

Giáo tài Khoa CNSH

Email: tiepnk@hup.edu.vn

Lí lịch khoa học: Xem tại đây

ThS. Lê Ngọc Khánh

Giảng viên

Email: lengockhanh@hup.edu.vn

Lí lịch khoa học: Xem tại đây

 

TS. Trần Minh Đức

Giảng viên

Email: ductm@hup.edu.vn

Lí lịch khoa học: Xem tại đây

 

 
II. Kỹ thuật viên

DS. Phạm Thị Bích Du

KTV chính Y

Email: duptb@hup.edu.vn

 

DS. Phạm Thị Kim Thoa

KTV chính Dược

Email: thoaptk@hup.edu.vn

 

1.jpg

DS. Bùi Thị Bích Thủy

KTV chính Dược

Email: thuybtb@hup.edu.vn

DS. Nguyễn Thị Toán

KTV chính Dược

Email: toannt@hup.edu.vn

DS. Phạm Thị Thanh Huyền

KTV chính Dược

Email: huyenptt@hup.edu.vn

DS. Nguyễn Thị Kim Chi

KTV chính Dược

Email: chintk@hup.edu.vn


04-10-2022

62 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL