HỌC BỔNG DU HỌC BỈ

Chương trình học bổng ARES cấp cho năm học 2022-2023 đã mở xét tuyển / ARES program 2022 – 2023 is open for application

Chương trình ARES cấp 200 suất học bổng cho chương trình thạc sĩ và thực tập tại Bỉ năm học 2022-2023 cho công dân của 18 quốc gia đang phát triển trong đó có Việt Nam. Có 12 chương trình thạc sĩ chuyên khoa và 6 khóa đào tạo nâng cao được cung cấp bởi các trường đại học nói tiếng Pháp ở Bỉ.

Học bổng cho: Cử nhận, Thạc sĩ, Đào tạo nâng cao

Hạn nộp : 12h trưa ngày 28 / 01/ 2022

Hình thức học bổng : Toàn phần

Thông tin chi tiết tại

https://www.ares-ac.be/en/cooperation-au-developpement/scholarships/advanced-bachelor-s-and-master-s-degrees-or-continuing-education-courses-in-belgium?fbclid=IwAR2409I7AKJwOi7efPXFmi0AvypziupiBD1L_9O4WMhy8njCxJQbwc1BF6I#01-advanced-bachelor-s-programs-for-2022-2023

For the 2022-2023 academic year, 200 scholarships await applicants from 18 developing countries including Vietnam. 12 specialized master’s degree programmes and 06 advanced training courses will be provided by Belgian French-speaking universities.

LEVEL: Bachelor, Master, Training.

DEADLINE : January 28, 2022 at 12 noon.

FINANCING : Fully funded.

More information at

https://www.ares-ac.be/en/cooperation-au-developpement/scholarships/advanced-bachelor-s-and-master-s-degrees-or-continuing-education-courses-in-belgium?fbclid=IwAR2409I7AKJwOi7efPXFmi0AvypziupiBD1L_9O4WMhy8njCxJQbwc1BF6I#01-advanced-bachelor-s-programs-for-2022-2023

Giới thiệu một số chương trình liên quan đến lĩnh vực y tế

Master de spécialisation en sciences de la santé publique - analyse et évaluation des politiques programmes et systèmes de santé international

https://www.ares-ac.be/en/cooperation-au-developpement/bourses/ressortissants-sud/masters/143-master-de-specialisation-en-sciences-de-la-sante-publique-analyse-et-evaluation-des-politiques-programmes-et-systemes-de-sante-internationale#03-conditions-d-admission

Formations continues en assurance qualité (Filière 1) et contrôle en qualité (Filière 2) des médicaments et produits de santé

https://www.ares-ac.be/en/cooperation-au-developpement/bourses/ressortissants-sud/formations-continues/812-formations-continues-en-assurance-qualite-filiere-1-et-controle-en-qualite-filiere-2-des-medicaments-et-produits-de-sante#03-conditions-d-admission​14-12-2021

36 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL