Thông báo học bổng dành cho học viên trình độ Thạc sĩ tham gia học tập và nghiên cứu tại Đại học Padova, Ý năm 2024

Đại học Padova (UNIPD) được thành lập năm 1220 là một trường đại học của Ý. Đây là trường đại học lâu đời thứ 2 trên thế giới, được xếp hạng cao trên thế giới và tại Ý. Hàng năm có nhiều sinh viên quốc tế theo học tại trường.

Chương trình học bổng trong khuôn khổ chương trình hợp tác của Quỹ Gini (Gini Foundation) và Đại học Padova thông báo khoản tài trợ lên tới 11.000 euros (bao gồm cả chi phí đi lại) dành cho các sinh viên quốc tế trình độ Thạc sĩ có nguyện vọng học tập và nghiên cứu tại Đại học Padova về các lĩnh vực nông nghiệp, kĩ sư, toán học, vật lý và khoa học tự nhiên. Khoản tài trợ này được thực hiện trong thời gian tối đa 1 năm dành cho các sinh viên quốc tế có kế hoạch học tập và nghiên cứu tại Đại học Padova về các lĩnh vực đào tạo nêu trên trong thời gian tối thiểu là 6 tháng. Các ứng viên phải đáp ứng điều kiện dưới 35 tuổi tính đến thời hạn đăng ký và hiện nay chưa được nhận khoản học bổng nào trong chương trình Tiến sĩ tại Đại học Padova.

Thời hạn đăng ký: 13/9/20244

Thông tin chi tiết: https://www.unipd.it/en/scholarships-awards 

Thông tin liên hệ: gini@unipd.it

Tài liệu đính kèm: (i) Thông báo Học bổng 2024 của Quỹ  Gini, (ii) Mẫu đơn đăng ký

Tệp đính kèm:

Fond_Gini_CALL_FOR_APPLICATION_2024_for_foreign_nationals.pdf
Fond_Gini_APPLICATION_FORM_2024.pdf


07-05-2024

59 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL