Chương trình học bổng và trao đổi giáo dục Canada-ASEAN (SEED)

Chương trình học bổng và trao đổi giáo dục Canada-ASEAN (SEED) nhằm giảm nghèo ở các nước đang phát triển của ASEAN và để đạt được Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Bộ Ngoại giao, Thương mại và Phát triển (DFATD) để giải ngân dưới dạng học bổng cho người nhận.

Học bổng và trao đổi giáo dục sẽ đóng góp cho tất cả các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), bao gồm Mục tiêu 5 (Đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái) thông qua, ví dụ, nghiên cứu phụ nữ, khoa học chính trị, nhân chủng học và kinh tế; và Mục tiêu 13 (Thực hiện hành động khẩn cấp để chống biến đổi khí hậu và tác động của nó), ví dụ, khoa học / chính sách môi trường kiểm tra giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, năng lượng, than bùn và các tác động và chiến lược sử dụng đất khác, và lâm nghiệp. 

Tóm tắt: Học bổng từ 10,200 - 15,900 CAD từ bộ ngoại giao Canada sẽ dành cho các ứng viên đến từ Đông Nam Á đủ điều kiện. Ứng viên không tự nộp hồ sơ mà các trường cao đẳng/đại học ở Canada sẽ thay mặt cho sinh viên gửi hồ sơ.

Giá trị học bổng và thời gian
Tài trợ cho học bổng SEED được cung cấp bởi Bộ Ngoại giao, Thương mại và Phát triển (DFATD).
Tổ chức Canada sẽ nhận được tài trợ từ DFATD cho tất cả các ứng viên thành công dưới hình thức thỏa thuận đóng góp và sẽ chịu trách nhiệm cung cấp tiền cho người nhận học bổng.
Hạn chót nhận hồ sơ: Ngày 05 tháng 03 năm 2019
Giá trị học bổng thay đổi tùy thuộc vào thời gian và mức độ học tập. Giá trị học bổng cho sinh viên là:
 • 10.200 CAD cho sinh viên đại học, đại học hoặc sau đại học (Thạc sĩ và Tiến sĩ) trong tối thiểu bốn tháng hoặc một học kỳ học tập hoặc nghiên cứu;
 • 12.700 CAD cho sinh viên sau đại học (Thạc sĩ và Tiến sĩ) trong thời gian năm đến sáu tháng học tập hoặc nghiên cứu; hoặc là
 • 15.900 CAD cho sinh viên đại học và cao đẳng trong thời gian tám tháng hoặc hai kỳ học tập hoặc nghiên cứu.
Ngoài các khoản tiền được DFATD phân bổ cho người nhận, trường chủ quản tại Canada cũng có thể yêu cầu 500 CAD cho mỗi người nhận học bổng để hỗ trợ chi phí hành chính khi người nhận học bổng đến Canada.
Các tổ chức Canada sẽ giải ngân quỹ học bổng cho người nhận học bổng để đóng góp vào các chi phí sau:
 • visa và / hoặc học phí / giấy phép làm việc;
 • vé máy bay, chỉ dành cho người nhận học bổng, đến Canada bằng con đường trực tiếp và tiết kiệm nhất và trả lại vé máy bay sau khi hoàn thành học bổng;
 • bảo hiểm y tế;
 • chi phí sinh hoạt, như chỗ ở, tiện ích và thực phẩm;
 • chi phí vận chuyển mặt đất, bao gồm cả một giao thông công cộng; và
 • sách và đồ dùng cần thiết cho người nhận học tập hoặc nghiên cứu, trừ máy tính và các thiết bị khác.
Điều kiện xét học bổng:

Các ứng cử viên phải là công dân của một quốc gia thành viên ASEAN (Brunei Darussalam, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan hoặc Việt Nam).

Ứng viên:

 • người đã có quốc tịch Canada hoặc đã nộp đơn xin thường trú tại Canada không đủ điều kiện;
 • đã tham gia chương trình trao đổi học bổng do Chính phủ Canada tài trợ không đủ điều kiện;
 • đã đăng ký chương trình cấp bằng hoặc bằng tốt nghiệp tại một trường đại học hoặc cao đẳng Canada không đủ điều kiện;
 • phải được đăng ký toàn thời gian tại một tổ chức sau trung học tại một quốc gia đủ điều kiện và trả bất kỳ khoản học phí nào được quy định bởi tổ chức đó tại thời điểm nộp đơn và trong toàn bộ thời gian trao đổi;
 • phải có trách nhiệm xin giấy phép học tập hoặc giấy phép lao động (nói chung là cần có giấy phép học tập cho công việc khóa học và giấy phép lao động là cần thiết cho nghiên cứu);
 • phải chọn một lĩnh vực nghiên cứu hoặc nghiên cứu phù hợp với và đóng góp vào việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; và
 • phải nộp một lá thư về ý định (tối đa một trang) nêu rõ cách thức ngành học hoặc nghiên cứu được lựa chọn đóng góp cho Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và ứng cử viên sẽ áp dụng cách học để giúp chống đói nghèo và thu hẹp khoảng cách phát triển trong khu vực ASEAN . Thư dự định của ứng viên phải bao gồm những điều sau đây:

 1. Một mô tả ngắn gọn về lĩnh vực nghiên cứu hoặc nghiên cứu đã chọn;
 2. Một lời giải thích ngắn gọn về cách lĩnh vực nghiên cứu hoặc nghiên cứu được lựa chọn phù hợp với Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững;
 3. Một điểm phù hợp với với một trong các Mục tiêu phát triển bền vững của lĩnh vực nghiên cứu hoặc nghiên cứu đã chọn;
 4. Đối với các ứng viên đến từ Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam: vui lòng cung cấp giải thích ngắn gọn về cách bạn dự định sử dụng việc học tập ở Canada để giúp chống lại nghèo đói ở nước bạn;
 5. Đối với các ứng cử viên đến từ Brunei và Singapore: vui lòng cung cấp giải thích ngắn gọn về cách bạn dự định sử dụng việc học tập ở Canada để giúp chống đói nghèo ở một trong tám quốc gia ASEAN khác được liệt kê trong mục 4 ở trên.
Thông tin chi tiết tham khảo tệp đính kèm:
 


28-12-2018

32 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL