Thể lệ cuộc thi " Tìm hiểu về hoạt động Đảm bảo chất lượng theo AUN-QA tại Trường Đại học Dược Hà Nội"

1. Mục đích:

Tạo sân chơi bổ ích, gắn kết cho sinh viên toàn trường. Sinh viên có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu về bộ tiêu chuẩn Đánh giá chương trình đào tạo của Trường theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA, chương trình đào tạo, các công tác hỗ trợ người học của Nhà trường.

Nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của người học đối với hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục tại Trường.

2. Đối tượng dự thi:

Vòng 1: 100% sinh viên toàn trường.

Vòng 2: Thành lập 10 đội thi tham gia vòng chung kết, thi trực tiếp (sẽ có thông báo riêng).

Các sinh viên tham gia sẽ được cộng điểm ưu tiên đánh giá rèn luyện và xét khen thưởng của năm học 2023-2024.

3. Nội dung:

- Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo AUN-QA và các hoạt động đảm bảo chất lượng tại trường học.

- Vai trò của người học trong hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Dược Hà Nội

4. Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức thành 2 vòng.

Vòng 1: thi trắc nghiệm online

Sinh viên làm bài thi trắc nghiệm online với tài khoản cá nhân bằng phần mềm Micosoft Forms.

Mỗi sinh viên được làm bài thi nhiều lần, kết quả sẽ lấy thành tích cao nhất.

Bài thi gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm, không giới hạn thời gian làm bài.

Thời gian tổ chức: từ 01/4-07/4/2023

Vòng 2: thi sân khấu trực tiếp

Các đội thi đại diện cho các khóa tham gia 2 nội dung:

+ Phần 1: xây dựng clip theo chủ đề.

+ phần 2: thi trực tiếp

Thời gian tổ chức: 22/4-11/5/2023

5. Cơ cấu giải thưởng:

Vòng 1: Vòng thi online

            + 5 Giải tập thể: 1 lớp có tỷ lệ sinh viên tham gia cao và có điểm thi trung bình cao nhất/khóa. Mỗi giải trị giá 500.000 đồng và giấy chứng nhận.

            + 15 Giải cá nhân: 3 sinh viên có thành tích tốt nhất/ khóa (căn cứ điểm thi và 2 tiêu chí phụ: số lượt tham gia trả lời, thời gian làm bài).

5 Giải nhất: mỗi giải trị giá 300.000 đ + giấy chứng nhận

5 Giải nhì: mỗi giải trị giá 200.000 đ + giấy chứng nhận

5 Giải ba: mỗi giải trị giá 100.000 đ + giấy chứng nhận

 + Vòng 2: Vòng chung kết

1 giải Nhất: 1.500.000 đồng + giấy chứng nhận

1 giải Nhì: 1.000.000 đồng + giấy chứng nhận

2 giải Ba: 700.000 đồng + giấy chứng nhận

6 giải Phụ: 500.000 đồng + giấy chứng nhận.

(ngoài ra mỗi đội dự thi được hỗ trợ kinh phí tham gia là 500.000 đồng)


29-03-2024

195 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL