Ngành Dược học, Hóa dược, Hóa học, Công nghệ sinh học - Hệ Đại học - Công nghệ sản xuất vắc xin

THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học: Công nghệ sản xuất vắc xin

(Vaccine Manufacturing Technology)

Tên học phần: Công nghệ sản xuất vắc xin

(Vaccine Manufacturing Technology)

Bộ môn giảng dạy chính: Công nghệ sinh học Dược           

Bộ môn phối hợp: Không

Đào tạo trình độ: Đại học

Ngành học: Dược học, Hóa dược, Hóa học, Công nghệ sinh học

Định hướng: Không

Loại học phần: Tự chọn

Số tín chỉ: 02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn): 30

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

30

30

0

0

0

Các học phần tiên quyết: Không

MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần cung cấp các kiến thức cốt lõi về vắc xin bao gồm tầm quan trọng, tiêu chuẩn, cơ sở của việc tạo chủng giống và thành phần cơ bản của vắc xin, đồng thời giới thiệu nguyên tắc chung trong nghiên cứu và phát triển công nghệ sản xuất các loại vắc xin, nguyên tắc kiểm nghiệm, bảo quản, lưu thông phân phối vắc xin. Cập nhật tình tình nghiên cứu và sản xuất vắc xin trong công cuộc phòng chống dịch bệnh thế giới và ở Việt Nam. Giới thiệu quy trình sản xuất một số vắc xin cụ thể.


08-12-2022

122 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL