Thông báo về việc nghỉ và tổ chức bảo vệ nhân ngày Tết Dương lịch 2022

Để Tết Dương lịch năm 2022 được tổ chức vui, ý nghĩa và đảm bảo an toàn, Ban Giám hiệu đề nghị các bộ môn, phòng ban, trung tâm, viện thuộc Trường thực hiện tốt các quy định trong Thông báo dưới đây.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

​​ 702 TB-DHN Thông báo vv nghỉ và tổ chức bảo vệ nhân ngày Tết Dương lịch 2022.pdf702 TB-DHN Thông báo vv nghỉ và tổ chức bảo vệ nhân ngày Tết Dương lịch 2022.pdf


22-12-2021

25 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL