Trưởng/Phụ trách và Phó trưởng đơn vị qua các thời kỳ

1. Trưởng/Phụ trách đơn vị qua các thời kỳ

PGS.TS. Phạm Quang Tùng

(1988-2003)

PGS.TS. Phùng Hòa Bình

(2003-2006)

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình

(2006-4/2013) 

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Song Hà

(4/2013-6/2020)

PGS.TS. Đỗ Hồng Quảng

(7/2020-6/2022)

 

2. Phó trưởng phòng qua các thời kỳ:

* Nguyễn Tường Vy  (2010- Tháng 9/2014)​​.


22-11-2022

425 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL