Các hướng nghiên cứu khoa học của Khoa Công nghệ Hóa dược

  1. Tìm kiếm, phát triển các hợp chất mới để làm thuốc

- Thiết kế, tổng hợp, chiết xuất các dẫn chất mới (các acid hydroxamic, sulfonamid, các dị vòng indolin, indazol, quinazolin, benzimidazol...).

- Thử hoạt tính sinh học của các chất, trong đó, định hướng hoạt tính kháng ung thư, tiểu đường, ức chế histon deacetylase, ức chế HSP90, ức chế α-glucosidase, hoạt hóa caspase...

  1. Xây dựng, cải tiến, phát triển quy trình công nghệ

- Quy trình tổng hợp nguyên liệu thuốc hóa dược (pazopanib, nintedanib, dacomitinib, acetylleucin, zucapsaicin, cholin alfoscerat, cholin fenofibrat, molnupiravir, rilpivirin, acid lipoic).

- Quy trình chiết xuất, tinh chế các hoạt chất thực phẩm chức năng, dược chất từ dược liệu.

- Quy trình tổng hợp, chiết tách, tinh chế các nguyên liệu thiết lập chuẩn.

  1. Xây dựng và ứng dụng các quy trình kiểm nghiệm

+ Xây dựng, thẩm định phương pháp kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu thuốc, thực phẩm, thực phẩm chức năng.

+ Xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm.

  1. Nghiên cứu phát triển thuốc hóa dược phóng xạ dùng trong chuẩn đoán và điều trị.


05-12-2022

462 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL