Danh mục bài báo Khoa học đăng trên Tạp chí trong nước năm học 2022-2023

DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ TRONG NƯỚC NĂM HỌC 2022-2023
TT Tên bài báo khoa học Danh sách tác giả Tên tạp chí, kỷ yếu (ISI/ Scopus, IF nếu có) Tập Số Trang Tháng/ năm công bố
1 Tác dụng chống oxy hóa, kháng khuẩn và kháng nấm của các hợp chất phân lập được từ lá cây Đinh lăng răng Polyscias guilfoylei cv. quinquefolia LH Giang, ĐT Vân, TTL Linh, TTT Chi, NT Lệ, NV Thắng, Nguyễn Mạnh Tuyển* Nghiên cứu Dược và TT thuốc 13 5 1-10 Tháng 10 năm 2022
2 Cấu trúc một số flavonoid phân lập từ loài Ban Hooker (Hypericum hookerianum Wight & Arn.) VD Hồng, VV Tuấn, PT Thương, NM Khởi, Nguyễn Mạnh Tuyển* Nghiên cứu Dược và TT thuốc 13 6 1-8 Tháng 12 năm 2022
3 Đánh giá tác dụng chống viêm, giảm đau trên thực nghiệm của viên nang osviko VM Phương, PTH Văn, NM Tuyển*, TV Thảo, NTQ Mai, PT Thương Nghiên cứu Dược và TT thuốc 13 6 36-44 Tháng 12 năm 2022
4 Nghiên cứu thành phần và tác dụng kháng vi sinh vật của tinh dầu Hành tăm Nguyễn Thái An Tạp chí Y Dược học   52 76-80 Tháng 7 năm 2022
5 Đặc điểm giải phẫu và thành phần hóa học tinh dầu lá và thân rễ Gừng gió (Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm.) Nguyễn Thị Sinh, Phan Thanh Linh,  Nguyễn Thị Minh Phượng, Nguyễn Lương Diện, Nguyễn Hoàng Tuấn, Nguyễn Viết Thân, Nguyễn Thanh Tùng, Đỗ Thành Long, Vũ Xuân Giang* Tạp chí Y Dược học   70 36-41 Tháng 5 năm 2023
6 Đặc điểm hiển vi và thành phần tinh dầu lá Bưởi bung (Glycosmis lanceolata (Bl.) D.Dietr.) thu hái tại đèo Hải Vân, thành phố Đà Nẵng Võ Văn Sỹ, Lê Quang Đạt, Đoàn Văn Sĩ, Vũ Xuân Giang, Nguyễn Viết Thân, Võ Văn Chính, Bùi Thị Duyên, Nguyễn Thanh Tùng* Y Dược học   70 89-94 Tháng 5 năm 2023
7 Tối ưu hóa quy trình chiết xuất để bào chế cao đặc hỗn hợp dược liệu Hòe giác Bùi Hồng Cường Y dược học   56 4-10 Tháng 9 năm 2022
8 Đánh giá tác dụng hạ lipid máu của viên hoàn giọt chứa đan sâm, tam thất Việt Nam trên thực nghiệm Hoàng Thị Kim Quý, Bùi Thị Thúy Luyện, Trần Trọng Biên, Hoàng Thị Khánh Linh, Hà Vân Oanh, Nguyễn Thùy Dương* Nghiên cứu Dược & Thông tin thuốc 13 4 7-Jan Tháng 6 năm 2022
9 Nghiên cứu định lượng acid gallic toàn phần trong lá phèn đen và áp dụng trong khảo sát chiết xuất cao lá phèn đen Phạm Thái Hà Văn, Trần Trọng Biên, Phạm Lê Minh Tạp chí Y học Việt Nam 526 1B 217 Tháng 5 năm 2023
10 Nghiên cứu tối ưu hóa quy trình chiết xuất dihydromyricetin từ lá chè dây Ampelopsis cantoniensis Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Mạnh Tuyển, Phạm Thái Hà Văn, Phạm Lê Minh Tạp chí Y học Việt Nam 527 1B 217 6.2023


Nguyễn Thanh Tùng - 01-08-2023

163 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL